Skip to main content

Velkommen til en spennende uke full av eksperimenter og morsomme oppdagelser. Vær en forskerhelt i sommer! Et annerledes sommerkurs for alle som skal opp i 5.-7-trinn til høsten. Sommerkursene arrangeres i uke 26, 32 og 33. kurset går over 5 dager fra 09.00-15.00. For påmelding: Logg inn på ; www.forskerfabrikken.no. Påmelding har åpnet! Sommerkurset på Gjøvik foregår på Vitensenteret Innlandet.

Barn ER nysgjerrige. Det trenger vi ikke å lære dem. Men vi vil gjøre en innsats for at de skal fortsette å være nysgjerrige og stille spørsmål. Nå skal Forskerfabrikken og Vitensenteret Innlandet for første gang samarbeide om realfagstilbudet til barn og barnefamilier i innlandsregionen.
Behovet for folk som kan og vil jobbe med realfag vil fortsette å øke. Kunnskap om realfag er nyttig for alle, den setter oss i stand til å ta kloke beslutninger og er avgjørende for å løse globale samfunnsutfordringer. Fremtiden løsninger bygger på realfag, så både sommerskole og vitensentre viktige. Et samarbeid er «vinn vinn» og et viktig bidra for å oppnå resultater fremover.

Gode opplevelser som varer livet ut
– Hos Vitensenteret Innlandet og Forskerfabrikken er realfag praktiske fag der barna utforsker og eksperimenterer ute og inne hele dagen. I tillegg til fine opplevelser på kurset, får barna erfaringer de har stor glede av når skolen starter opp igjen. Den praktiske tilnærmingen gjør at naturfag gir mening og engasjerer, forteller Finstad.

Barna får en dypere forståelse for fagene som de har glede av resten av livet. Både i klasserommet, når de skal forstå hva forskning er og for å avsløre «falske nyheter».
Å oppleve morsomme og spennende eksperimenter og andre aktiviteter som barn, har en langvarig effekt som kan påvirke barns valg av yrke senere; nesten 1 av 5 tidligere kursdeltagere forteller at kursene de tok på Forskerfabrikken har hatt betydning for at de har valgt å utdanne seg innen naturfag som voksne.

Samarbeidet forsterker interessen for realfag
Vitensenteret Innlandet og Forskerfabrikken håper samarbeidet vil videreføres i årene som kommer, det vil komme mange parter i regionen til gode. På sommerskolen forsker og eksperimenterer barna i en hel uke. Etterpå kan de besøke Vitensenteret Innlandet med familien. Vi tror dette vil forsterke interessen for realfag og gi positive ringvirkninger.

Invitasjon_Gjøvik_Toten _Sommerskole_2019

_Invitasjon_Sommerskole_uke_26_33_Hov Dokka

Vi er veldig fornøyde med at Tekna og NITO går sammen med lokale bedrifter som Hexagon Ragasco, Benteler, Opplandske Betongindustri, Dokka Fasteners og Sintef Manufacturing. Deres bidrag betyr at vi etablerer et tilbud på nye plasser som Lena, Raufoss, Hov og viderefører årets sommerskole på Dokka og Gjøvik. Vi gleder oss!

NITO: Viktig rekruttering
NITO er blant organisasjonene som synes samarbeidet er så bra og at de gir en ekstra støtte til prosjektet. NITO håper flere Vitensentre rundt om i landet blir inspirert av dette og senere inngår lignende samarbeid.
I Innlandet har vi mange ingeniører og teknologer, de bidrar til viktig verdiskaping hver eneste dag de er på jobb. Dette er en region i vekst og ingeniører og teknologer har en viktig rolle i utviklingen. Det er derfor fint at vi i NITO kan være med å bygge opp under rekrutteringen på denne måten, sier en entusiastisk Glenn-Erik Wold, leder for NITO Oppland.