Kursoversikt

40-timers programmeringskurs - Den teknologiske skolesekken

Kurset består av tre dagssamlinger med arbeidskrav mellom samlingene:

Samling 1:
Scratch, algoritmisk tenking og analog programmering.

Samling 2:
Programmering med micro:bit og bruk av tilleggsutstyr som bit:bot, servo, LED-pærer, neopixel etc.

Samling 3:
Introduksjon til skaperverksted og Skaperskolen.

Kurset er i tråd med kravene for å søke midler fra Den teknologiske skolesekken.

Pris pr deltaker: 4000 kr (inkluderer lunsj). Kurset gjennomføres under forutsetning at det er minimum 20
påmeldte. Kursavgiften refunderes ikke dersom du ikke kan delta allikevel.

 

Sitater fra tidligere kursdeltakere:

  • Vitensenteret Innlandets 40-timers programmeringskurs kan virkelig anbefales. Det er lærerikt, praksisnært og fantastisk morsomt. Det fikles, prøves og feiles og vi bygger rett og slett kompetanse gjennom lek!
  • Lignende kurs skal du lete lenge etter. 40 voksne mennesker som kryper rundt på alle fire etter en løpsk robot. Morsomt, lærerikt, praksisnært og ikke minst viktig!
Programmering 1 - micro:bit (5.trinn - VGS)

Introduksjonskurs til blokkbasert programmering med micro:bit og Microsoft MakeCode. Varighet 2 timer, ingen
forkunnskaper kreves.

  • Her lærer dere blokkprogrammering ved hjelp av BBC micro:bit
  • Ha med egen PC eller iPad (kan lånes ved behov).
  • micro:bit lånes ut under kurset.
  • Passer for lærere som underviser fra 5. trinn til VGS, som vil starte med programmering på en god og fleksibel plattform.

Pris: 750,- pr. deltaker (minimum 10.000,-)

Skjema for påmelding eller henvendelser

For skoler som har vært med på super:bit med Vitensenteret Innlandet tilbys det, frem til sommeren 2023, kurs for mellomtrinnslærere til en oppmøtekostnad på 2000,- Dette kurset har en varighet på inntil fire timer.

Undring og kjemi (barnehage)

Undring som naturfaglig metode og kjemi med ingredienser fra matbutikken.

1+1 time. Krever ingen forkunnskaper. Varighet 2 timer. Passer for alle som jobber i barnehage, og som ønsker å
jobbe mer med realfag.

  • Krever ikke eget utstyr.
  • Kan undring og nysgjerrighet være like viktig som kunnskap og kompetanse?
  • Enkle kjemiforsøk med stoffer som vi finner i matbutikken. Ufarlig og spennende.


Pris: 750,- pr. deltaker (minimum 10.000,-)

Skjema for påmelding eller henvendelser

Kunstig intelligens i skolen

Vi har i samarbeid med andre vitensentre i Norge utviklet et 120 min kurs hvor vi ser på muligheter, utfordringer og etiske problemstillinger rundt bruken av KI i dagens og fremtidens skole. Lærere i skolen og NTNU har gitt oss verdifulle innspill i utviklingen av kurset, slik at vi leverer et relevant og lærerikt kurs ute på skolene i Innlandet.   

Gjennom vårt grunnleggende kurs vil vi gi kursdeltakerne innsikt i historien og teknologien bak KI, samt gi en økt forståelse hvordan man kan ta i bruk ulike verktøy i undervisning og planlegging. Hvilke verktøy finnes, og hvordan kan man som lærer ta det i bruk i klasserommet?

Det vil også være en mulighet for å kunne booke inn mer fagspesifikke kurs eller oppfølgingskurs i etterkant av det grunnleggende kurset.

Pris: 8000 ,-  

Eventuelle reisekostnader avtales direkte med hver enkelt skole