FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og ungdom i alderen 6-16 år.

 

I Innlandet er det Tekna, NTNU Gjøvik og Vitensenteret Innlandet som arrangerer den regionale finalen – og som holder i trådene gjennom lagenes arbeidsperiode på åtte uker. Perioden avsluttes med den store regionale finalen i Fjellhallen på Gjøvik, hvor hvert lag presenterer sine idéer og løsninger.


GOD LAGÅND

FIRST® LEGO® League gir barn og ungdom en fantastisk mulighet til å oppleve læring, utvikling, mestringsfølelse og god lagånd. Vi ser fram til å motta påmeldinger fra skoleklasser, skolelag og fritidslag fra hele Innlandet! Nederst i teksten finner du lenker til påmeldingskjema, veilederhefter og annen nyttig informasjon og inspirasjon.

 

ÅRETS OPPDRAG

I FIRST® LEGO® League skal barn og ungdom finne løsninger på problemer som ingen, selv ikke voksne, har svaret på. Hvert år gis et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsaktuelt tema. Årets oppdrag har fått navnet SUPER POWERED, og temaet er ENERGI.

 

MÅLGRUPPEne

CHALLENGE er turneringen for barn og ungdom mellom 10-16 år og EXPLORE er for barn mellom 6-9 år. Utfordringene er tilpasset de forskjellige aldersgruppene.

I både Challenge og Explore skal deltakerne sette seg inn i – og tenke nytt rundt årets tema ENERGI. Videre skal de bygge en legorobot, programmere den og konkurrere med den. Til slutt presenterer hvert lag sin innovative løsning i den regionale finalen på Gjøvik. 


 
MORO UNDERVEIS

FIRST® LEGO® League er et morsomt og lærerikt prosjekt som inspirerer barn og unge til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. Sentralt i konkurransen er også samarbeid, mestring – og å ha det moro underveis.
 


SPOT ON I SKOLEN

FIRST® LEGO® League er forankret i fagfornyelsen. Konkurranseperioden inneholder arbeidsmetoder, verdier og holdninger som går rett i kjernen på overordnet del. I denne 8-uker lange arbeidsperioden gis elevene muligheten til å oppleve gleden ved god lagånd. For å løse årets teknologiske og samfunnsaktuelle oppdrag, må de ha både forsker- og ingeniørbrillene på!

 

EN GAVEPAKKE

Hensikten med FIRST® LEGO® League er å øke interessen for realfag og teknologi - og å stimulere dagens unge til å bli morgendagens problemløsere, ingeniører og forskere.

FIRST® LEGO® League er et fantastisk eksempel på et tverrfaglige og godt undervisningsopplegg. Vi kaller det en unik og tidsaktuell gavepakke fra lærer til elev, eller voksenleder til fritidslag!
Innovativt prosjekt, teknologi og robotkonkurranse er temaer for de forskjellige oppgavene som de unge skal løse. Kjerneverdier handler om at vi ønsker å etablere gode verdier og holdninger i gruppene av barn og unge som deltar i FIRST® LEGO® League.
 

Meld på lag her:

EXPLORE  (6-9år): https://hjernekraft.org/explore/turneringer/turnering?id=423

 
CHALLENGE  (10- 16 år): https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/pamelding?arid=389

 

INFO TIL VEILEDER

Å komme i gang med FIRST® LEGO® League krever en innsats både fra lærer/veileder og av deltagerne, det er mye å sette seg inn i – men det er det jammen verdt! Her er regler til robotkonkurranse, frister for innleveringer og mye annet som man må ha kontroll på.

Her finner du en oversikt ovre de viktigste datoene og dokumentene  du som veileder må ha kontroll på (kommer straks)

1. april:  Påmelding FLL åpner
23. april:  Navn på årets oppdrag slippes!
Fra juni: Bestille challengesett
16. september kl. 13.00: Oppdraget slippes 
21.September: Veilederkurs og møte- årets oppdrag
1. oktober: Påmelding stenger
5. oktober: Check-in. Veiledermøte
26. oktober: Check-in. Veiledermøte
1.november: Siste frist for å endre lagnavn
6. november: Deadline for prosjektinnlevering
9.november: Veiledermøte - Turneringsinformasjon
11. november: Regional turnering
3. desember: Skandinavisk finale

 

 

VIKTIGE DOKUMENTER til VEILEDER

FLL i korte trekk: https://hjernekraft.org/media/dokumenter/fll/2021/oppdraget/i-korte-trekk/no-i-korte-trekk.pdf

Elevhefte årets oppdrag:  klikk her 

Veilederhefte årets oppdrag: Klikk her

Regelhefte robotkonkurranse:Klikk her

Oppdatering regelhefte: Klikk her 

Byggeinstruksjoner konkurransebord:
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/tidligere-oppdrag/oppdrag-2/robotbord

Byggeinstruksjoner konkurransebord: https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/tidligere-oppdrag/oppdrag-2/robotbord

Tidligere elevpresentasjoner: https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/ressurser/presentasjoner

Rapportmal: https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/ressurser/sjekkliste-for-leveranser

Ressursside for veiledere: https://hjernekraft.org/challenge/for-veiledere/ressurser