Vitenverter

Pål Opsahl Eriksen

Juli Erlimo

Synne Solberg

Marie Vesterås

David Bjørnhaug

Gustav Trønnes Lian

Live Øderud

Synne Korssjøen - vikar

Administrasjon

Elisabeth Erlimo
Administrerende direktør

elisabeth@vitensenteret.no]

Hanne Røstøen
Prosjekter og økonomi

hanne.rostoen@vitensenteret.no

Merethe Johansen
Booking - barnehage, skole og fritid, markedsføring

post@vitensenteret.no

Agnete Amlie

Tekstforfatter og markedsføring

agnete@vitensenteret.no

Bjørg Lindstad

vikar

 

Pedagoger

Eirik Ditlefsen Gaarde
Pedagog

eirik@vitensenteret.no

Kathrine Halvorsen
Pedagogisk leder

kathrine@vitensenteret.no

Torgeir Osmo
Pedagog

torgeir@vitensenteret.no

Øivind Syversen
Pedagog

oivind@vitensenteret.no

Lars Harald Gjesvold
Pedagog

lars.harald@vitensenteret.no

Ingunn Sønsteby
Pedagog

ingunn@vitensenteret.no

Elisabeth Bjerke Råstad
Pedagog (permisjon)

elisabeth.bjerke.rastad@vitensenteret.no

Teknisk og vedlikehold

Tommy Kløvstad
Verkstedleder

tommy@vitensenteret.no

Gavin Robb
Teknisk og håndverker

gavin.robb@vitensenteret.no

Tim Macmillan
Kunstner/designer

tim@vitensenteret.no