Styresmaktene innfører nå omfattende tiltak for å avgrense koronasmitten i befolkningen.

Vitensenteret Innlandet retter seg etter råd og retningslinjer fra helsemyndighetene, og stenger senteret vårt for publikum til etter påske.

Tiltakene gjelder også skole- og barnehagebesøk, bedriftsarrangement og alle andre grupper.

Vi vil holde publikum orientert om utviklingen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til post@vitensenteret.no.