Skip to main content

Vi tilbyr undervisningsprogrammet KodeKraft til alle 9. og 10.klasser!

Kort om Kodekraft:

•Gratis for alle på 9. og10. trinn.

•Tematikken er tett knyttet til pensum.

•Varighet: ca. 90 minutter(dobbelt time), samt tilleggsoppgaver som elevene kan løse i etterkant.

•Undervisningsprogrammet ledes digitalt via en enkel nettløsning av en formidler fra ett av vitensentrene, med bistand fra lærer i klasserommet.

•Opplegget krever minimalt med forberedelser.

•Undervisningsmateriellet er tilgjengelig også etter økten, slik at oppgavene blant annet kan repeteres, utføres individuelt eller tilpasses for mindre grupper eller et høyere eller lavere ferdighetsnivå.

“Kodekraft” er utviklet av landets regionale vitensentre for å bistå med kunnskap om programmering tilpasset ungdomsskolen. Undervisningsprogrammet gjennomføres digitalt av en formidler fra Vitensenteret Innlandet, både ved undervisning fra klasserom, eller hjemmeskole.

Tilbudet er finansiert av Equinor så skolen din betaler ingenting. Book på post@vitensenteret.no