Tilbud til ungdomsskole

Et besøk på vitensenteret skal være en del av en større sammenheng og kan være en inspirasjon, oppstart eller avslutning på et tema. Undervisningsoppleggene er utviklet av pedagoger på huset, med grunnlag i ramme- og læreplanen på de ulike trinnene.  Utforsk og vær nysgjerrig sammen med oss!

Et gruppebesøk på senteret varer i 1,5 time og koster kr. 1990,- (ANT varer i 3,5 time og koster kr. 3980,-).Det er ikke mulig å gå fritt i senter utenom den bestilte tiden, men ønsker dere å være lenger kan dere kjøpe et ekstra tema.

Besøket starter på skolen gjennom et forarbeid. På vitensenteret innledes besøket med dramatisering der temaet introduseres og viktige begreper blir satt. Besøket inneholder eksperimenter og aktiviteter, og varer i 1,5t. Tilbake i skolen fortsetter arbeidet, der dere får tilsendt etterarbeid med ulike aktiviteter knyttet til temaet. Temaene er tilpasset grupper opptil 30 elever.

Vitensenteret Innlandet søker «Reale talenter» i aldersgruppen 8. – 9. trinn fra Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune.

 
Kodekraft

Et digitalt undervisningsprogram om programmering og energikilder som er skreddersydd for 9.og 10.trinn.
Kodekraft tilbys gratis i skoleåret 2022/23 og foregår i eget klasserom med videolink. Varighet 2 t.

PROGRAM på senteret

program utenfor senteret

Vi reiser ut til deres skole

tARMINA

 

Fordøyelsessystemet er en lang kanal som strekker seg fra munn til endetarm og inkluderer flere kjertler og organer. Ved hjelp av modellen Tarmina blir vi kjent med de ulike delene av fordøyelsessystemet og ser på prosessene som skjer når mat brytes ned til næringsstoffer som absorberes og tas opp i blodet.

 

hJERNEN


Med sine 100 milliarder nerveceller og like mange hjernekoblinger er hjernen kroppens aller feteste organ! Vår komplekse hjerne endrer seg gjennom hele livet og gjør oss til den vi er. Lær om hvordan hjernen virker, hva som er bra for hjernen vår og hvordan vi best kan ta vare på den. Det blir også tid til fri utforsking i vår avdeling om kroppen.

PROGRAMMERING

 

 Micro:bit 1
Vi bruker micro:bit og robotbilen Bit:Bot for å lære blokkprogrammering. Klarer du å programmere en robot til å utføre oppdrag? Et utforskende undervisningsopplegg, hvor vi bruker begreper som løkker, vilkår og variabler for å styre Micro:bit og Bit:bot. 

 

 

Kodekunst


Ved å programmere geometriske former lager elevene kodekunst på en sandskriver. Vi bruker blokkbasert programmering som minner om MakeCode/Scratch, eller python for dem som ønsker det. Her får elevene en umiddelbar respons på den koden de skriver, og de utforsker programmering og geometri.

 

Vannballong-bonanza 


Kan dere komme tørrskodd gjennom en økt med algebra og funksjoner? Det blir også tid til fri utforsking i matematikkavdelingen.

Kompetansemål 8. årstrinn:
- lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter
- lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner
- lage, løse og forklare ligninger knyttet til praktiske situasjoner
Kompetansemål 9. årstrinn:
- utforske og argumentere for formler for areal og volum av tredimensjonale figurer
Kompetansemål 10.årstrinn: 
- lage, løse og forklare ligningssett knyttet til praktiske situasjoner
MATtemesterskapet

 

Et lekent opplegg der elevene jobber i lag med å løse oppgaver og sanke flest mulig poeng på en viss tid. Praktisk matematikk hvor det gjelder å samarbeide om problemløsning, grubling, logisk tenking og rein og skjær gjetting. Oppgavene kan løses på ulike måter, og når man tror at man har vunnet konkurransen, kan den siste oppgaven snu det hele på hodet!
Stikkord: Regnerekkefølgen, brøk, prosent, desimaltall, formler, vei, fart, tid og fravær av mattenøtte-allergi.

Kompetansemål 8. årstrinn:
- lage og løse problemer som omhandler sammensatte måleenheter
- lage og forklare regneuttrykk med tall, variabler og konstanter knyttet til praktiske situasjoner
- lage, løse og forklare ligninger knyttet til praktiske situasjoner
Kompetansemål 9. årstrinn:
- utforske og argumentere for formler for areal og volum av tredimensjonale figurer
Kompetansemål 10.årstrinn: 
- lage, løse og forklare ligningssett knyttet til praktiske situasjoner
ENTREPRENØRSKAP

For 10. trinn:
Er du fremtidens klimaingeniør? Dette undervisningsopplegget er laget i tråd med FNs bærekraftsmål, og her får du utfordret dine kreative evner. Bli med på en reise i tid og sted, og bli utfordret og inspirert til å skape nye og gode løsninger for fremtiden.

Kompetansemål naturfag 10. årstrinn:

gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

ANT - et rusforebyggende undervisningsopplegg 

Bli med på ANT - et rusforebyggende opplegg om Alkohol, Narkotika og Trygghet på nett. Elevene blir satt inn i en kriminalsak, får innblikk i politiets arbeidsmetoder og jobber som kriminalteknikere med undersøkelser av ulike beslag fra en narkorazzia. Opplegget avsluttes med en rettsak, der elevene spiller rollene til alle de involverte i saken. Varighet 3,5 t.

ASTRONOMI

Møt vitensenterets egen astronaut som tar dere med på en reise i verdensrommet i vårt planetarium. Vi utforsker stjernehimmelen, månen og solsystemet sammen med dere. Etterpå er det satt av tid til lek og aktiviterer i energiavdelingen.

Har dere noen gang undret dere over hvorfor vi er satt sammen av de grunnstoffene vi er? Er det tilfeldig at et menneske stort sett består av Hydrogen, oksygen, karbon og nitrogen? Visste dere at de fleste elementene vi består av en gang var inne i en stjerne? Hvorfor leter vi etter vann når vi prøver å finne utenomjordisk liv? Vi tar en reise i solsystemet, galaksen og universet, og prøver å svare på noen av disse spørsmålene.

Lydlab - Musikk og programmering 

 

I samarbeid med Equinor - Morgendagens helter, inviterte vi klasser på 8.-9. trinn til et helt nytt tilbud denne våren. Dette er et GRATIS undervisningstilbud på 90 minutter, hvor elevene kan bli med og skape magi mellom lyd og bilder når de får muligheten til å programmere musikk til filmklipp i koderommet på Vitensenteret Innlandet.

Ved bruk av musikkverktøyet Soundtrap vil elevene kunne lage komposisjoner for å lydsette et filmklipp. Med nærmest frie tøyler til verktøyene vil elevene få jobbet kreativt, samarbeide, programmere og presentere for hverandre.