Super:satsing på programmering med micro:bit for barn!

By Siste nytt

NRK går sammen med Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding i et felles prosjekt for å lære barn og unge programmering i skolen, og i kodeklubber på fritiden. Den nye satsingen kalles super:bit.
De neste tre årene skal vi tre aktørene jobbe hardt for å gi barn og unge programmeringsopplæring, utfordringer, teknologiforståelse og mye moro med den lille datamaskinen micro:bit. Med aktiv bruk av NRK Super sine flater, vi 10 regionale vitensentrene og Lær Kidsa Koding sine over 170 kodeklubber, vil det bli skapt mange aktiviteter for barn over hele landet.

Dette skjer i super:bit
Super:bit-prosjektet består av aktiviteter på vitensentrene, på kodeklubber og innhold på NRKs flater. På toppen av alt arbeidet med programmering for barn gjennom året blir det to intense uker i slutten av november hvert år med mange aktiviteter og mye innhold på NRK Super. Dette kobles også til Kodetimen som Lær Kidsa Koding arrangerer sammen ed lærere og elever over hele landet første uka i desember hvert år.

Super:bit hviler på to nye prosjekter og mye frivillig arbeid.
Gjennom Kunnskapsdepartementets Teknologiske Skolesekk har vitensentrene fårr oppdrag med å gi kurs og opplæring til lærere og elever på 6.trinn på alle skoler (ca.2400). Hensikten er å skape basis programmeringsforståelse hos kommende generasjoner i norsk skole i trpd med nye læreplaner. I disse elevøvelsene er micro:bit og en kjørende robot sentralt, med tilhørende forarbeid, etterarbeid og ekstraarbeid og tilknyttet lærerkurs. Samlet bevilling til dette er 50 millioner.
Vitensentrene og Lær Kidsa Koding har i tillegg fått 20 millioner til micro:bit, tilhørende utstyr, oversetting og utvikling av oppgaver og annet materiell, som skal deles ut til skolene som har deltatt på kurs, og alle kodeklubbene i Lær Kidsa Koding (ca. 170 stk). Gaven på 20 millioner er gitt av Sparebankstiftelsen DNB.

VinterXperimenter 2019

By Siste nytt

I vinterferien sjekker vi ut roboter på romreise sammen med deg!

Hva skal til for å lande en robot på en annen planet?
Hva trengs av teknologi, og hvor mye energi kreves?

Sammen programmerer vi roboter som gjør oppgaver for oss, og vi drar selv på en reise til verdensrommet.
VinterXperimenter passer for deg som går i 5. – 7. trinn og foregår på følgende datoer:

Mandag 18. februar kl. 09.00 – 15.00 (Hedmark)

Mandag 25. februar kl. 09.00 – 15.00 (Oppland)

Deltakerne kan komme kl. 08.00 og bli til 16.00 om ønskelig. Husk matpakke og drikke.

Pris

Kr 340,-

Betaling skjer ved ankomst.

Påmelding

Send en epost til post@vitensenteret.no innen mandag 4. februar
Husk informasjon om navn, alder og eventuell tidligere deltakelse.

Vi gleder oss til å se deg på VinterXperimenter!

Forskerkveld på Vitensenteret Innlandet

By Siste nytt

Forskerkveld 28.september kl 18:00 – 21:00
Gratis inngang!

 

Denne kvelden står nysgjerrighet, opplevelse, interaktivitet og fremtiden i sentrum. Temaet for årets Forskningsdager er «Oppvekst».

Det blir mulighet for personlig møte med både engasjerte forskere og studenter fra NTNU i Gjøvik gjennom ulike stands og aktiviteter. I tillegg kan du boltre deg i Vitensenterets spennende lokaler.

Foredrag kl. 18:30 (Begrenset antall plasser)

Thomas Cottis kommer og holder foredraget «Ungdommen kan redde verden». Han vil formidle sin kunnskap innen fagfeltet global oppvarming, med særlig fokus på konsekvenser for natur og mennesker. Kom og bli opplyst og inspirert til diskusjon om hvordan vi med dagens teknologi kan finne løsninger for fremtiden.

Velkommen til en spennende og fremtidsrettet kveld!