Skip to main content
Siste nytt

Super:satsing på programmering med micro:bit for barn!

NRK går sammen med Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding i et felles prosjekt for å lære barn og unge programmering i skolen, og i kodeklubber på fritiden. Den nye satsingen kalles super:bit.
De neste tre årene skal vi tre aktørene jobbe hardt for å gi barn og unge programmeringsopplæring, utfordringer, teknologiforståelse og mye moro med den lille datamaskinen micro:bit. Med aktiv bruk av NRK Super sine flater, vi 10 regionale vitensentrene og Lær Kidsa Koding sine over 170 kodeklubber, vil det bli skapt mange aktiviteter for barn over hele landet.

Dette skjer i super:bit
Super:bit-prosjektet består av aktiviteter på vitensentrene, på kodeklubber og innhold på NRKs flater. På toppen av alt arbeidet med programmering for barn gjennom året blir det to intense uker i slutten av november hvert år med mange aktiviteter og mye innhold på NRK Super. Dette kobles også til Kodetimen som Lær Kidsa Koding arrangerer sammen ed lærere og elever over hele landet første uka i desember hvert år.

Super:bit hviler på to nye prosjekter og mye frivillig arbeid.
Gjennom Kunnskapsdepartementets Teknologiske Skolesekk har vitensentrene fårr oppdrag med å gi kurs og opplæring til lærere og elever på 6.trinn på alle skoler (ca.2400). Hensikten er å skape basis programmeringsforståelse hos kommende generasjoner i norsk skole i trpd med nye læreplaner. I disse elevøvelsene er micro:bit og en kjørende robot sentralt, med tilhørende forarbeid, etterarbeid og ekstraarbeid og tilknyttet lærerkurs. Samlet bevilling til dette er 50 millioner.
Vitensentrene og Lær Kidsa Koding har i tillegg fått 20 millioner til micro:bit, tilhørende utstyr, oversetting og utvikling av oppgaver og annet materiell, som skal deles ut til skolene som har deltatt på kurs, og alle kodeklubbene i Lær Kidsa Koding (ca. 170 stk). Gaven på 20 millioner er gitt av Sparebankstiftelsen DNB.