Tilbud til skole og barnehage

 

Et besøk på Vitensenteret Innlandet skal være en del av en større sammenheng og kan være en inspirasjon, oppstart eller avslutning på et tema. Undervisningsoppleggene er utviklet av pedagoger på huset, med grunnlag i ramme- og læreplanen på de ulike trinnene. I tillegg til å ta imot forhåndsbestilte grupper på Gjøvik har vi mulighet til å reise lenger ut i regionen med våre opplegg gjennom VI på tur. Utforsk og vær nysgjerrig sammen med oss!

Et gruppebesøk på senteret varer i 1,5t og koster kr. 1900,- (ANT varer i 3,5t og koster kr. 3700,-).

Det er ikke mulig å gå fritt i senter utenom den bestilte tiden, men ønsker dere å være lenger kan dere kjøpe et ekstra tema.

Vitensenteret Innlandet søker «Reale talenter» i aldersgruppen 8. – 9. trinn fra Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune.
Les mer om «Reale talenter»

Se våre lærerkurs

Barnehage

Besøket starter i barnehagen med et forarbeid. På Vitensenteret Innlandet innledes besøket med dramatisering der temaet introduseres og viktige begreper blir satt. Besøket inneholder også eksperimenter og aktiviteter, og varer i 1,5t. Tilbake i barnehagen fortsetter arbeidet, og dere får tilsendt etterarbeid med ulike aktiviteter knyttet til temaet.

Vi kan også komme til deres barnehage. Les mer om VI på tur her 

Barneskole

Besøket starter på skolen gjennom et forarbeid. På Vitensenteret Innlandet innledes besøket med dramatisering der temaet introduseres og viktige begreper blir satt. Besøket inneholder eksperimenter og aktiviteter, og varer i 1,5t. Tilbake i skolen fortsetter arbeidet, der dere får tilsendt etterarbeid med ulike aktiviteter knyttet til temaet. Temaene er tilpasset grupper opptil 30 elever.

Vi kan også komme til deres skole. Les mer om VI på tur her 

1. – 4. trinn

 

5. – 7. trinn

 

Ungdomsskole

Besøket starter på skolen gjennom et forarbeid. På Vitensenteret Innlandet innledes besøket med dramatisering der temaet introduseres og viktige begreper blir satt. Besøket inneholder eksperimenter og aktiviteter, og varer i 1,5t. Tilbake i skolen fortsetter arbeidet, der dere får tilsendt etterarbeid med ulike aktiviteter knyttet til temaet. Temaene er tilpasset grupper opptil 30 elever.

Klikk her for å se en video av vår programmeringstema «Hypatia»

Vi kan også komme til deres skole. Les mer om VI på tur her 

 

Videregående

Besøket starter på skolen gjennom et forarbeid. På Vitensenteret Innlandet innledes besøket med dramatisering der temaet introduseres og viktige begreper blir satt. Besøket inneholder eksperimenter og aktiviteter, og varer i 1,5t. Tilbake i skolen fortsetter arbeidet, der dere får tilsendt etterarbeid med ulike aktiviteter knyttet til temaet. Temaene er tilpasset grupper opptil 30 elever.

Klikk her for å se en video av vår programmeringstema «Hypatia».

Vi kan også komme til deres skole. Les mer om VI på tur her 

Kontaktskjema