HøstXperimenter 2018

By Siste nytt

Har du lyst til å oppleve spennende realfag i høstferien?

Vitensenteret Innlandet ønsker å invitere deg som går i 5. – 7. trinn til forskerdag med morsomme og varierte aktiviteter og eksperimenter. HøstXperimenter holdes følgende datoer:

Mandag 1. oktober kl. 09.00 – 15.00 (Oppland)

Mandag 8. oktober kl. 09.00 – 15.00 (Hedmark)

Deltakerne kan komme kl. 08.00 og bli til 16.00 om ønskelig. Husk matpakke og drikke.

Pris

Kr 330,-

Inkluderer utstyr til eksperimenter.

Påmelding

Send en epost til post@vitensenteret.no innen mandag 24.september
Husk informasjon om navn, alder og eventuell tidligere deltakelse.

Vi gleder oss til å se deg på HøstXperimenter!

Forskerkveld på Vitensenteret Innlandet

By Siste nytt

Forskerkveld 28.september kl 18:00 – 21:00
Gratis inngang!

 

Denne kvelden står nysgjerrighet, opplevelse, interaktivitet og fremtiden i sentrum. Temaet for årets Forskningsdager er «Oppvekst».

Det blir mulighet for personlig møte med både engasjerte forskere og studenter fra NTNU i Gjøvik gjennom ulike stands og aktiviteter. I tillegg kan du boltre deg i Vitensenterets spennende lokaler.

Foredrag kl. 18:30 (Begrenset antall plasser)

Thomas Cottis kommer og holder foredraget «Ungdommen kan redde verden». Han vil formidle sin kunnskap innen fagfeltet global oppvarming, med særlig fokus på konsekvenser for natur og mennesker. Kom og bli opplyst og inspirert til diskusjon om hvordan vi med dagens teknologi kan finne løsninger for fremtiden.

Velkommen til en spennende og fremtidsrettet kveld!