Reale talenter

Vitensenteret Innlandet søker «Reale talenter» i aldersgruppen 8. – 9. trinn fra Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune.

 

Hvem er et «realt talent»?

Et «Realt talent» er en elev som har et høyt læringspotensial. Dette kan være en elev som presterer høyt faglig eller har potensiale til å prestere over sine jevnaldrende i ulike fag. Hos noen elever kan det komme tydelig til uttrykk at han eller hun er et «realt talent». Samtidig kan det hos andre elever ligge skjulte talentegenskaper bak en dårlig motivasjon og en tiltaksløshet, som en følge av manglende utfordringer i hverdagen. Mer informasjon om elever med høyt læringspotensial og hvordan man kan gjenkjenne denne elevgruppen er lenket til nederst på denne siden.

Litt om prosjektet

Prosjektet «Reale talenter» på Vitensenteret skal være en sosial møteplass for elevene som er faglig, annerledes og spennende. Her skal de få prøve seg i praktisk realfag sammen med våre pedagoger, stille spørsmål og undre seg samtidig som at de skaper nye sosiale kontakter med jevnaldrende og likesinnede.  Vitensenteret Innlandet ønsker å samle til sammen 25 elever fra 8. og 9. trinn til totalt fire dagssamlinger skoleåret 2019/20. Det blir lagt opp til én samling på høstsemesteret og tre i vårsemesteret. Vi vil også arrangere et sosialt arrangement på kveldstid etter en av dagssamlingene på våren. Programmet skal ikke være en erstatning for den tilpassede opplæringen som skolen skal gi hver elev, men en bidragsyter. Deltakelse inngår som en del av skolehverdagen, og gir ikke fravær. Det understrekes likevel at det er elevens eget ansvar å ta igjen tapt arbeid på skolen de dagene samlingene foregår. På dagssamlingene vil elevene få servert lunsj. Vitensenteret har også midler til å sponse transport til/fra senteret de aktuelle dagene, dersom det skulle være behov. Tilbudet er gratis.

Så kjenner du noen, eller er du selv et «Realt talent» på 8. eller 9. trinn? Bli med da vel!

Søknadsfrist: 01.10.2019. fullbooket.

 

Nyttige lenker om elever med høyt læringspotensial:

Hva kjennetegner en elev med et høyt læringspotensial?

Hvordan kan vi identifisere elever med stort læringspotensial?

Slik søker du
Lurer du på noe? Kontakt Vitensenteret!
post@vitensenteret.no Tlf: 95 90 11 11
Totens sparebank er stolt sponsor!