Reale talenter

Reale Talenter
Nå er opptaksperioden for Reale Talenter i gang! Vi starter opp med en ny gruppe med Reale Talenter fra 8. og 9. trinn denne høsten (2022), og leter etter elever med høyt læringspotensial i kommunene Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten.
 
Hvem er et «realt talent»?
Et realt talent er en elev som har et høyt læringspotensial. Dette kan være en elev som presterer høyt faglig eller har potensiale til å prestere over sine jevnaldrende i ulike fag. Hos noen elever kan det komme tydelig til uttrykk at han eller hun er et realt talent. Samtidig kan det hos andre elever ligge skjulte talentegenskaper bak en dårlig motivasjon og en tiltaksløshet, som en følge av manglende utfordringer i hverdagen. Nederst på denne siden kan du finne mer informasjon om elever med høyt læringspotensial og hvordan man kan gjenkjenne denne elevgruppen.
Litt om prosjektet
Prosjektet Reale talenter på Vitensenteret Innlandet skal være en faglig, annerledes og spennende møteplass for elevene. Her skal de få prøve seg i praktisk realfag sammen med våre pedagoger, stille spørsmål og undre seg samtidig som de skaper nye sosiale kontakter med jevnaldrende og likesinnede. Vitensenteret Innlandet ønsker å samle til sammen 25 elever fra 8. og 9. trinn til totalt fire dagssamlinger skoleåret 2022/2023. Det blir lagt opp til én samling på høstsemesteret og tre i vårsemesteret. Vi vil også arrangere et sosialt arrangement på kveldstid etter en av dagssamlingene på våren.
Programmet skal ikke være en erstatning for den tilpassede opplæringen som skolen skal gi hver elev, men en bidragsyter. Deltakelse inngår som en del av skolehverdagen, og gir ikke fravær. Det understrekes likevel at det er elevens eget ansvar å ta igjen tapt arbeid på skolen de dagene samlingene foregår. På dagssamlingene vil elevene få servert lunsj. Tilbudet er gratis. Vi kan hjelpe deg med reisekostnaden - ta kontakt hvis aktuelt.
Så kjenner du noen, eller er du selv et realt talent på 8. eller 9. trinn? Bli med da vel!
Søknadsfristen for skoleåret 2022/2023 er fredag 11. november 2022.
 
Hvordan kan vi identifisere elever med stort læringspotensial?

Slik søker du

En komplett søknad til Reale talenter består av tre søknader. Elev, foresatt og lærer fyller ut hvert sitt skjema.

Skjemaene finner du her:

Elevskjema: https://forms.gle/7F24M934cgJhq96i7
Foreldreskjema: https://forms.gle/NdM7KimKn7ru6ivY9
Lærerskjema: https://forms.gle/ycGRyYHigjkVYHAYA
Samlingene for denne gruppen blir:
  onsdag 23. november 2022
  torsdag 12. januar 2023
  tirsdag 14. februar 2023
  fredag 24. mars 2023


Lurer du på noe? Kontakt Vitensenteret Innlandet:
post@vitensenteret.no