Reale talenter

Vitensenteret Innlandet søker reale talenter i aldersgruppen 8.-9. trinn fra kommunene Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik.
 

Hvem er et «realt talent»?
Et realt talent er en elev som har et høyt læringspotensial. Dette kan være en elev som presterer høyt faglig eller har potensiale til å prestere over sine jevnaldrende i ulike fag. Hos noen elever kan det komme tydelig til uttrykk at han eller hun er et realt talent. Samtidig kan det hos andre elever ligge skjulte talentegenskaper bak en dårlig motivasjon og en tiltaksløshet, som en følge av manglende utfordringer i hverdagen. Nederst på denne siden kan du finne mer informasjon om elever med høyt læringspotensial og hvordan man kan gjenkjenne denne elevgruppen.

Litt om prosjektet
Prosjektet Reale talenter på Vitensenteret Innlandet skal være en faglig, annerledes og spennende møteplass for elevene. Her skal de få prøve seg i praktisk realfag sammen med våre pedagoger, stille spørsmål og undre seg samtidig som de skaper nye sosiale kontakter med jevnaldrende og likesinnede. Vitensenteret Innlandet ønsker å samle til sammen 25 elever fra 8. og 9. trinn til totalt fire dagssamlinger skoleåret 2020/21. Det blir lagt opp til én samling på høstsemesteret og tre i vårsemesteret.

Vi vil også arrangere et sosialt arrangement på kveldstid etter en av dagssamlingene på våren. Programmet skal ikke være en erstatning for den tilpassede opplæringen som skolen skal gi hver elev, men en bidragsyter. Deltakelse inngår som en del av skolehverdagen, og gir ikke fravær. Det understrekes likevel at det er elevens eget ansvar å ta igjen tapt arbeid på skolen de dagene samlingene foregår. På dagssamlingene vil elevene få servert lunsj. Vitensenteret har også midler til å sponse transport til og fra senteret de aktuelle dagene, dersom det skulle være behov. Tilbudet er gratis.

Så kjenner du noen, eller er du selv et realt talent på 8. eller 9. trinn? Bli med da vel!

Søknadsfristen for skoleåret 2020/21 er utgått.

 

Nyttige lenker om elever med høyt læringspotensial:
Hva kjennetegner en elev med et høyt læringspotensial?

Hvordan kan vi identifisere elever med stort læringspotensial?

Slik søker du

En komplett søknad til Reale talenter består av tre søknader. Elev, foresatt og lærer fyller ut hvert sitt skjema.

Skjemaene finner du her:

Elevskjema: https://forms.gle/ouVGpEgXrEcRTWJL9 
Foreldreskjema: https://forms.gle/etxgkkzK9QZLoLBr7 
Lærerskjema: https://forms.gle/hmZhZTeK6eDEKuVT8 

Samlingene for denne gruppen blir:

  • mandag 2. november 2020
    • Første samling er utsatt grunnet koronasituasjonen på Gjøvik.
      Deltagere, lærere og foreldre vil få informasjon om tid for gjennomføring.
  • fredag 5. februar 2021
  • tirsdag 9. mars 2021
  • onsdag 7. april 2021


Lurer du på noe? Kontakt Vitensenteret Innlandet:
post@vitensenteret.no 
Tlf: 95 90 11 11