Hentet fra Princeton universitet: cs.princeton.edu

Fraktaler er mønstre som gjentar seg selv i mindre og mindre deler.

Disse mønstrene følger enkle regler/algoritmer, ofte med flotte resultater.

Kanskje du kan lage dine egne fraktaler, med forskjellige regler, figurer, farger og vinkler?

Noen av bildene på denne siden er hentet fra https://www.matematikksenteret.no/læringsressurser/videregående/fraktaler

1: Sierpiński-trekant

  1. Tegn en stor trekant.
  2. Finn midtpunktet på de tre linjene, og tegn streker mellom dem.
  3. Fargelegg den midterste trekanten, finn midtpunktet på de nye strekene.

2: Fraktaltre

  1. Tegn en strek – dette er stammen.
  2. Fra stammen, tegn to mindre streker utover.
  3. Fra hver nye strek, tegn to nye og mindre streker.

3: Vitensenteret Innlandet spesial

  1. Tegn en sirkel.
  2. Utenfor sirkelen, tegn 4 streker som peker opp, ned, til venstre og til høyre.
  3. Etter hver strek, tegn en mindre sirkel med 3 mindre streker.