Astroonomi for 1-4.trinn

Om undervisningsopplegget:

I dette undervisningsopplegget møter dere Vitensenterets egen astronaut som tar dere med på en reise ut i verdensrommet i vårt planetarium. Vi utforsker stjernehimmelen, månen og solsystemet sammen med dere. Etterpå er det satt av tid til lek og aktiviteter i energiavdelingen.

 

 

 

PRAKTISK INFO

 

FORBEREDELSER

For å få best utbytte av besøket på Vitensenteret anbefaler vi at dere gjør noen forberedelser før vi sees på Gjøvik. For å øke elevenes læringsutbytte og forberede elever og lærere på besøket, så har vi laget et for- og etterarbeidet som vi ønsker at dere benytter dere av. Vitensenteret Innlandets undervisningstilbud er tilrettelagt for å kunne inngå som en del av opplæringen.

Lærerens rolle 

Som lærer er din tilstedeværelse viktig, selv om en pedagog fra Vitensenteret tar ansvar for det faglige. Dette er en anledning for deg til å få litt faglig- eller metodisk påfyll, samtidig som du bistår elevene. Du har også det formelle ansvaret for elevene under besøket, og følger dem hele dagen. 

 

VIDEO: Slik foregår et skolebesøk på Vitensenteret Innlandet

 


aktuelle Kompetansemål

 

etter 4.årstrinn naturfag:

- sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag

- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar