Skip to main content

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert😊 

Vitensenteret ønsker å bidra til å styrke realfagskompetansen og vise at realfag er praktisk hverdagskunnskap og en nøkkel til bærekraftig samfunnsutvikling. Siden januar i år har vi tatt grep for å bli mer bærekraftig i egen drift. Nå kan vi feire at vi er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Fremover skal vi gjennomføre mange gode tiltak og jobbe videre med å bli enda mer bevisst på hvilke områder hvor vi kan bidra og inspirere.

Takk til Visit-Innlandet for deres pådriverrolle, til Innovasjon Norge for økonomisk støtte og til Magne Beddari i VINN for god veiledning i sertifiseringsprosessen.

 

Klima- og miljørapport blir tilsendt ved forespørsel.