Skip to main content

Har du lyst til å oppleve spennende realfag i høstferien?

Vitensenteret Innlandet ønsker å invitere deg som går i 5. – 7. trinn til forskerdag med morsomme og varierte aktiviteter og eksperimenter. HøstXperimenter holdes følgende datoer:

Mandag 1. oktober kl. 09.00 – 15.00 (Oppland)

Mandag 8. oktober kl. 09.00 – 15.00 (Hedmark)

Deltakerne kan komme kl. 08.00 og bli til 16.00 om ønskelig. Husk matpakke og drikke.

Pris

Kr 330,-

Inkluderer utstyr til eksperimenter.

Påmelding

Send en epost til post@vitensenteret.no innen mandag 24.september
Husk informasjon om navn, alder og eventuell tidligere deltakelse.

Vi gleder oss til å se deg på HøstXperimenter!