Tilbud til Barneskole 1. - 4. trinn

Et besøk på Vitensenteret Innlandet skal være en del av en større sammenheng og kan være en inspirasjon, oppstart eller avslutning på et tema. Undervisningsoppleggene er utviklet av pedagoger på huset, med grunnlag i ramme- og læreplanen på de ulike trinnene. Utforsk og vær nysgjerrig sammen med oss!

Et gruppebesøk på senteret varer i 1,5 time og koster kr. 1990,- Det er ikke mulig å gå fritt i senter utenom den bestilte tiden, men ønsker dere å være lenger kan dere kjøpe et ekstra tema.

Besøket starter på skolen gjennom et forarbeid. På Vitensenteret Innlandet innledes besøket med dramatisering der temaet introduseres og viktige begreper blir satt. Besøket inneholder eksperimenter og aktiviteter. Tilbake i skolen fortsetter arbeidet, der dere får tilsendt etterarbeid med ulike aktiviteter knyttet til temaet. Temaene er tilpasset grupper opptil 30 elever.

Program på senteret

Program utenfor senteret

Vi reiser ut til deres skole

Tarmina

 

Tarmina bor på loftet. Hun er ganske rampete og alltid sulten. Hva skjer egentlig når Tarmina får mat? Bli med på en spennende reise gjennom fordøyelsesystemet, fra munn til endetarm. Det blir også tid til lek og utforsking i vår avdeling og kroppen.

Kompetansemål etter 4. årstrinn:

- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

- gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer

Skjelettet bent 

Hvordan hadde du vært uten skjelett? Bent er glad i melk, og kan telle til 206. Han viser og forteller hvordan han er bygget opp, og hvordan du best kan ta vare på skjelettet ditt. Det blir også tid til fri utforsking og lek i vår avdeling om kroppen.

Programmering med lego  

 

Vi bygger og programmerer legoroboter med Spike Essentials. En kreativ og inspirerende programmeringsøkt tilpasset ulike alderstrinn.

Kompetansemål 4.trinn:

- utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen

- designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

 

 

matematisk lek med tall og figurer

Praktisk og lekende matematikk hvor vi bruker barna/elevene selv eller konkreter til å løse ulike oppgaver. Tankenøtter og problemløsningsoppgaver tilpasset alder og vinklet inn mot læringsmål etter ønske. Det blir også tid til lek og fri utforsking i matematikkavdelingen..

Kompetansemål 2. årstrinn:

- ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne dem og reflektere over om det kan gjøres på flere måter

- eksperimentere med telling både forlengs og baklengs, velge ulike startpunkter og ulik differanse og beskrive mønstre i tellingene

- utforske, tegne og beskrive geometriske figurer fra sitt eget nærmiljø og argumentere for måter å sortere dem på etter egenskaper

Kompetansemål 3. årstrinn:

- utforske og forklare sammenhenger mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning og problemløsing

- eksperimentere med multiplikasjon og divisjon i hverdagssituasjoner

Kompetansemål 4. årstrinn:

- utforske og forklare sammenhenger mellom de fire regneartene og bruke sammenhengene hensiktsmessig i utregninger

- lage regneuttrykk til praktiske situasjoner og finne praktiske situasjoner som passer til oppgitte regneuttrykk

Tunda - utforsk mystikken i fysikken 

Tunda

Bli med den langørede flaggermusen Tunda, salamanderen Triton og Lave larve på en spennende reise, hvor nyskjerrigheten pirres gjennom mange ulike fysikkeksperimenter!

Kompetansemål 2. årstrinn:

-undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer

-utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

Kompetansemål 4. årstrinn:

- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser?og utforske disse for å finne svar

- samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

- utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi

Utforskende hverdagskjemi

 
Bli med dragen Berta opp i hula hennes og gjør morsomme eksperimenter med ingredienser fra kjøkkenet. Vi leker oss med luft og gasser, utforsker gassen CO2, og lager boblende og fargerike lavalamper med Bertas magiske fisesaft. Berta er en liten tøffing, kanskje hun greier å blåse flammer også?

Kompetansemål etter 4. årstrinn naturfag: 

- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

- utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

- utforske observerbare størrelser som fart og temperatur og knytte dem til energi

 

 

Astronomi

PLANETARIUM - EN REISE UT I VERDENSROMMET 


Møt Vitensenterets egen astronaut som tar dere med på en reise i verdensrommet i vårt planetarium. Vi utforsker stjernehimmelen, månen og solsystemet sammen med dere. Etterpå er det satt av tid til lek og aktiviteter i energiavdelingen.

Kompetansemål etter 4.årstrinn naturfag:

- sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag

- undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar