Tilbud til Barneskole 5. - 7. Trinn

Et besøk på Vitensenteret Innlandet skal være en del av en større sammenheng og kan være en inspirasjon, oppstart eller avslutning på et tema. Undervisningsoppleggene er utviklet av pedagoger på huset, med grunnlag i ramme- og læreplanen på de ulike trinnene. Utforsk og vær nysgjerrig sammen med oss!

Et gruppebesøk på senteret varer i 1,5t og koster kr. 1990,- Det er ikke mulig å gå fritt i senter utenom den bestilte tiden, men ønsker dere å være lenger kan dere kjøpe et ekstra tema.

Besøket starter på skolen gjennom et forarbeid. På Vitensenteret Innlandet innledes besøket med dramatisering der temaet introduseres og viktige begreper blir satt. Besøket inneholder eksperimenter og aktiviteter. Tilbake i skolen fortsetter arbeidet, der dere får tilsendt etterarbeid med ulike aktiviteter knyttet til temaet. Temaene er tilpasset grupper opptil 30 elever.

 

KJØKKENKJEMI PÅ DIREKTEN

I dette digitale undervisningsopplegget får elevene mulighet til å lage hypoteser og teste ut disse i arbeid med kjente stoffer fra kjøkkenet. Vi bruker naturvitenskaplig metode og legger stor vekt på observasjon under de ulike forsøkene. Klassen får tilsendt en utstyrspakke og følger en digital, interaktiv undervisningsøkt ledet av en av Vitensenterets pedagoger. Et flott tilbud til skoler som ikke har mulighet til å komme på fysisk besøk til senteret vårt!
Varighet 60 min, pris kr. 1950,-

PROGRAM på senteret

Program utenfor senteret

Vi reiser ut til deres skole
BIOLOGI


Tarmina


Tarmina bor på loftet. Hun er ganske rampete og alltid sulten. Hva skjer egentlig når Tarmina får mat? Bli med på en spennende reise gjennom fordøyelsesystemet, fra munn til endetarm. Det blir også tid til lek og utforsking i vår avdeling og kroppen.

Kompetansemål 7. årstrinn naturfag: 

- gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen

 

PROGRAMMERING

 

velg ett av disse to temaene

 

1) Micro:bit 1

Vi bruker micro:bit og robotbilen Bit:Bot for å lære blokkprogrammering. Klarer du å programmere en robot til å utføre oppdrag?

Kompetansemål 5. årstrinn matematikk: 

- lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker

Kompetansemål 7. årstrinn naturfag: 

- utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

 

2) Micro:bit 2

Programmering for dem som har hatt Super:bit eller Micro:bit 1. Vi lager systemer som samhandler. Klarer du å få en bom til å åpne seg ved grønt lys?

Kompetansemål 5.-7. årstrinn matematikk: 

- lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker

- bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre

Kompetansemål 7. årstrinn naturfag: 

- utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

 

MATEMATIKK

Vi jobber utforskende, praktisk og variert med matematiske oppgaver i vår matematikkavdeling, Origo! Vi har et rikt utvalg av oppgaver og kan tilpasse teamet til det dere måtte ønske, alt fra brøk og desimaltall til matematiske tankenøtter.  Det blir også tid til fri utforsking og lek i matematikkavdelingen.

komptetansemål matematikk 5. årstrinn

- utforske og forklare sammenhenger mellom brøker, desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning

- beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene

- utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive tall og brøk og forklare tenkemåtene sine

komptetansemål matematikk 6. årstrinn

- utforske mål for areal og volum i praktiske situasjoner og representere dem på ulike måter

- utforske, navngi og plassere desimaltall på tallinjen

- utforske strategier for regning med desimaltall og sammenligne med regnestrategier for hele tall

- formulere og løse problemer fra sin egen hverdag som har med desimaltall, brøk og prosent å gjøre, og forklare egne tenkemåter

Kompetansemål 7 .årstrinn

- utvikle og bruke hensiktsmessige strategier i regning med brøk, desimaltall og prosent og forklare tenkemåtene sine

- representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter og utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene

KLIMA OG MILJØFru Eik


Møt gamle kloke Fru Eik som er opptatt av fotosyntese og balanse i naturen. Vi leker med naturens byggeklosser og lager sukker av vann og karbondioksid. Det blir også tid til lek og fri utforsking i energiavdelingen.

kompetansemål naturfag 7.trinn: 

- utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

- bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser

 

FYSIKK

Lydbølgen

Kan man høre med noe annet enn ørene sine? Kan vi sprekke en ballong uten å lage lyd? Bli med oss på å utforske fysikken i musikken!

Vi samles i rommet Lydbølgen, der elevene får oppleve lyd på nye måter.

KJEMI
 

velg ett av disse to temaene:

 

1)Kjøkkenkjemi og undring som grunnlag for realfag

Alle barn er forskere! Vi gjør morsomme eksperimenter med enkle ting fra kjøkkenet.Vi observerer og lager hypoteser,  leker oss med luft og gasser. En praktisk og undrende innføring i vitenskapelig metode! 

Kompetansemål 7. årstrinn

- utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

- bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser

- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

 

2) Maleriet

Hvem stjal det verdifulle maleriet? Fire personer har motiv, men bare én er skyldig. Jobb som kriminaltekniker og hjelp inspektør Snusen med å løse saken. Her blir det avhør av de mistenkte og undersøkelse av bevismaterialer ved hjelp av mikroskopi, fingeravtrykkanalyse, kromatografi, flekktesting og logisk tenkning.

Kompetansemål 7. årstrinn

- utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

- bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser

- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

ASTRONOMI

Planetarium - en reise ut i verdensrommet 

Møt Vitensenterets egen astronaut som tar dere med på en reise i verdensrommet i vårt planetarium. Vi utforsker stjernehimmelen, månen og solsystemet sammen med dere. Etterpå er det satt av tid til lek og aktiviteter i energiavdelingen.

Kompetansemål etter 7. årstrinn:

- gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap

- beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda

- gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet

 

KREATIvt VERKSTED

Brobygger'n! 

Hvem klarer å bygge den mest solide brua i Lego? Et kreativt verksted, hvor elevene får boltre seg i vanvittige mengder LEGO i jakten på den mest solide brukonstruksjonen. Vi utforderer elevene til å tenke fysikk, matematikk og kreativt i arbeid med  

Kompetansemål fra 7. årstrinn kunst og håndverk:                                                                                                      

- bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner

- bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing

Kompetansemål fra 7. årstrinn naturfag:

- designe og lage et produkt basert på brukerbehov