Skip to main content

Lærerkurs i programmering

By Siste nytt

Vi tilbyr 40 timers programmeringskurs for lærere. Kurset er i tråd med kravene for å søke midler fra Den teknologiske skolesekken.

Kurset består av tre dagssamlinger med arbeidskrav mellom samlingene:

Samling 1:
Den første samlingen vil være en introduksjon til programmering, hvor du jobber med Scratch og micro:bit. Her får du en introduksjon til algoritmisk tenking og analog programmering. Det gis innføring i  den nye læreplanen innen programmering og du vil bli presentert for aktiviteter som oppfyller kravene som kommer i 2020.

Arbeidskrav mellom samling 1 og 2 vil være gjennomføring av programmeringsopplegg på egen skole, og dokumentering av dette.

Samling 2:
Presentasjon av arbeidskrav i plenum. Fordypning i programmering med micro:bit.

Arbeidskrav mellom samling to og tre: Holde et lærerkurs på egen skole.

Samling 3:
Presentasjon av arbeidskrav. Introduksjon til skaperverksted og skaperskolen. Vi programmerer to- og tredimensjonale figurer, og printer og skjærer dem ut.

Kurset vil bli avholdt følgende datoer:

24. oktober 2019 fra kl. 09.30-17.00

15. januar 2020 fra kl. 09.30-17.00

10. mars 2020 fra kl. 09.30-17.00

Sted: i Vitensenteret Innlandet sine lokaler, Brennerigata 1 på Gjøvik

Påmeldingsfrist: 30. august. Vi anbefaler at hver skole sender minst to lærere sammen på kurs.

For spørsmål om kurset kan rettes til post@vitensenteret.no

Pris pr deltaker: 4000 kr (inkluderer lunsj). Kurset gjennomføres under forutsetning at det er minimum 20 påmeldte. Kursavgiften refunderes ikke dersom du ikke kan delta allikevel.

Forskningstorg!

By Siste nytt

Forskningstorg på Jernbanetorget i Gjøvik sentrum!

Gjøvik kommune, Vitensenteret Innlandet og NTNU i Gjøvik inviterer til forskningstorg på Jernbanetorget i Gjøvik den 21. september kl.10-15.

Her kan du lese mer om dagen, samt se programmet:

Les mer her

Vitensenteret Innlandet og Forskerfabrikken inviterer til sommerskole

By Siste nytt

Velkommen til en spennende uke full av eksperimenter og morsomme oppdagelser. Vær en forskerhelt i sommer! Et annerledes sommerkurs for alle som skal opp i 5.-7-trinn til høsten. Sommerkursene arrangeres i uke 26, 32 og 33. kurset går over 5 dager fra 09.00-15.00. For påmelding: Logg inn på ; www.forskerfabrikken.no. Påmelding har åpnet! Sommerkurset på Gjøvik foregår på Vitensenteret Innlandet.

Barn ER nysgjerrige. Det trenger vi ikke å lære dem. Men vi vil gjøre en innsats for at de skal fortsette å være nysgjerrige og stille spørsmål. Nå skal Forskerfabrikken og Vitensenteret Innlandet for første gang samarbeide om realfagstilbudet til barn og barnefamilier i innlandsregionen.
Behovet for folk som kan og vil jobbe med realfag vil fortsette å øke. Kunnskap om realfag er nyttig for alle, den setter oss i stand til å ta kloke beslutninger og er avgjørende for å løse globale samfunnsutfordringer. Fremtiden løsninger bygger på realfag, så både sommerskole og vitensentre viktige. Et samarbeid er «vinn vinn» og et viktig bidra for å oppnå resultater fremover.

Gode opplevelser som varer livet ut
– Hos Vitensenteret Innlandet og Forskerfabrikken er realfag praktiske fag der barna utforsker og eksperimenterer ute og inne hele dagen. I tillegg til fine opplevelser på kurset, får barna erfaringer de har stor glede av når skolen starter opp igjen. Den praktiske tilnærmingen gjør at naturfag gir mening og engasjerer, forteller Finstad.

Barna får en dypere forståelse for fagene som de har glede av resten av livet. Både i klasserommet, når de skal forstå hva forskning er og for å avsløre «falske nyheter».
Å oppleve morsomme og spennende eksperimenter og andre aktiviteter som barn, har en langvarig effekt som kan påvirke barns valg av yrke senere; nesten 1 av 5 tidligere kursdeltagere forteller at kursene de tok på Forskerfabrikken har hatt betydning for at de har valgt å utdanne seg innen naturfag som voksne.

Samarbeidet forsterker interessen for realfag
Vitensenteret Innlandet og Forskerfabrikken håper samarbeidet vil videreføres i årene som kommer, det vil komme mange parter i regionen til gode. På sommerskolen forsker og eksperimenterer barna i en hel uke. Etterpå kan de besøke Vitensenteret Innlandet med familien. Vi tror dette vil forsterke interessen for realfag og gi positive ringvirkninger.

Invitasjon_Gjøvik_Toten _Sommerskole_2019

_Invitasjon_Sommerskole_uke_26_33_Hov Dokka

Vi er veldig fornøyde med at Tekna og NITO går sammen med lokale bedrifter som Hexagon Ragasco, Benteler, Opplandske Betongindustri, Dokka Fasteners og Sintef Manufacturing. Deres bidrag betyr at vi etablerer et tilbud på nye plasser som Lena, Raufoss, Hov og viderefører årets sommerskole på Dokka og Gjøvik. Vi gleder oss!

NITO: Viktig rekruttering
NITO er blant organisasjonene som synes samarbeidet er så bra og at de gir en ekstra støtte til prosjektet. NITO håper flere Vitensentre rundt om i landet blir inspirert av dette og senere inngår lignende samarbeid.
I Innlandet har vi mange ingeniører og teknologer, de bidrar til viktig verdiskaping hver eneste dag de er på jobb. Dette er en region i vekst og ingeniører og teknologer har en viktig rolle i utviklingen. Det er derfor fint at vi i NITO kan være med å bygge opp under rekrutteringen på denne måten, sier en entusiastisk Glenn-Erik Wold, leder for NITO Oppland.

Super:satsing på programmering med micro:bit for barn!

By Siste nytt

NRK går sammen med Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding i et felles prosjekt for å lære barn og unge programmering i skolen, og i kodeklubber på fritiden. Den nye satsingen kalles super:bit.
De neste tre årene skal vi tre aktørene jobbe hardt for å gi barn og unge programmeringsopplæring, utfordringer, teknologiforståelse og mye moro med den lille datamaskinen micro:bit. Med aktiv bruk av NRK Super sine flater, vi 10 regionale vitensentrene og Lær Kidsa Koding sine over 170 kodeklubber, vil det bli skapt mange aktiviteter for barn over hele landet.

Dette skjer i super:bit
Super:bit-prosjektet består av aktiviteter på vitensentrene, på kodeklubber og innhold på NRKs flater. På toppen av alt arbeidet med programmering for barn gjennom året blir det to intense uker i slutten av november hvert år med mange aktiviteter og mye innhold på NRK Super. Dette kobles også til Kodetimen som Lær Kidsa Koding arrangerer sammen ed lærere og elever over hele landet første uka i desember hvert år.

Super:bit hviler på to nye prosjekter og mye frivillig arbeid.
Gjennom Kunnskapsdepartementets Teknologiske Skolesekk har vitensentrene fårr oppdrag med å gi kurs og opplæring til lærere og elever på 6.trinn på alle skoler (ca.2400). Hensikten er å skape basis programmeringsforståelse hos kommende generasjoner i norsk skole i trpd med nye læreplaner. I disse elevøvelsene er micro:bit og en kjørende robot sentralt, med tilhørende forarbeid, etterarbeid og ekstraarbeid og tilknyttet lærerkurs. Samlet bevilling til dette er 50 millioner.
Vitensentrene og Lær Kidsa Koding har i tillegg fått 20 millioner til micro:bit, tilhørende utstyr, oversetting og utvikling av oppgaver og annet materiell, som skal deles ut til skolene som har deltatt på kurs, og alle kodeklubbene i Lær Kidsa Koding (ca. 170 stk). Gaven på 20 millioner er gitt av Sparebankstiftelsen DNB.

Programmeringsutstyr til skolene

By Siste nytt

For en nyhet å kunne dele!

100.000 barn på mellomtrinnet skal lære seg å programmere og utfolde seg kreativt digitalt med micro:bit. Over 2000 grunnskoler, 10 vitensentre og Lær Kidsa Koding sine 160 kodeklubber skal de neste tre årene gjennomføre prosjektet takket være en raus tildeling på 20 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB.

Programmeringsutstyr til alle norske skoler

Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding får 19,95 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å utstyre landets grunnskoler med klassesett egnet for programmeringsforståelse. I tillegg skal utstyret gjøres tilgjengelig for barn og unge på fritiden via Lær Kidsa Koding sine 160 kodeklubber spredt landet rundt.

– Dette vil gi et skikkelig løft for at grunnskolene skal kunne jobbe aktivt med programmeringsforståelse, sier Geir Endregard, direktør på vitensenteret INSPIRIA og ansvarlig for prosjektet på vegne av landets regionale vitensentre. – Barn og unge i Norge vil med dette prosjektet få et felles verktøy (micro:bit) som vil bidra til å styrker koblingen mellom flere læringsarenaer som vitensenter, skole og fritid. Denne unike koblingen mellom formell og uformell læring har vi stor tro på, understreker han.

– Utrolig flott og viktig, istemmer direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse. – Norske skoler trenger egnet utstyr og kodeklubbene landet rundt forsterker initiativet og spredning av kunnskap. Lær Kidsa Koding har jobbet for dette i flere år, og er veldig fornøyd med at felles mål med Vitensenterforeningen og deres innsats nå gjør dette mulig.

Klassesett til alle skoler

Utdelingen av utstyret vil skje i forbindelse med at de regionale vitensentrene skal gjennomføre opplæring av elever ved alle landets grunnskoler. Dette vil skje over de neste fire årene, som ledd i regjeringens teknologiske skolesekk. Programmet vil nå over 100.000 elever i 5.-7. trinn, og de regionale vitensentrene utfører dette på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Med bevilgningen fra Sparebankstiftelsen DNB vil hver skole nå få et varig klassesett til eget bruk. Opplæringsprogrammet tilbyr også lærerkurs og støttemateriell fritt tilgjengelig på nett slik at alt ligger til rette for god og tverrfaglig bruk i mange år.

– Det finnes mange gode prosjekter som vil bidra til å styrke kompetansen i skolen når programmering skal inngå i de nye lærerplanene fra 2020, fremhever Endregard. – Det som trengs er et stort nasjonalt fellesprosjekt som tar programmeringen ut av skjermen og gir alle skolene samme kvalitetssikrede tilbud på tvers av kjønn, geografi, sosial bakgrunn, teknologisk kompetanse og kommuneøkonomi.

Bruker norsk teknologi

Et tilleggspoeng med valget av dette utstyret er at det bygger på norskutviklet teknologi. Det er det norske selskapet Nordic Semiconductor som har laget prosessoren og all kommunikasjon som micro:bit bruker. Vitensentrene og «Lær Kidsa Koding!» ønsker gjennom prosjektet også å vise elevene at det er mulig for norske firmaer å bli verdensledende innen teknologi og programmering, og at de trenger dyktige ansatte i fremtiden.

I tillegg til skolesettene, utrustes Lær Kidsa Koding sine 160 kodeklubber med samme type utstyr. Det betyr at barn kan fortsette å lære og fordype seg på fritiden og ta kunnskap med seg tilbake til skolen og inspirere både lærere og medelever. Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding vil også i prosjektet utveksle erfaringer og lære av hverandre hvordan man kan skape best mulige opplevelser og positiv stimulanse til barn i forskjellig alder.

– Alle vi som jobber med barn og teknologi kan stadig bli bedre. Vi er mange som gleder oss over signalene om at teknologi blir mer framtredende i de nye læreplanene, og at barna nå skal lære grunnleggende programmering og ta i bruk programmering i fagene, sier Waterhouse – Regjeringens satsning med den teknologiske skolesekken er viktig, og med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå ta dette et stort steg videre, understreker han.

«Hands-on»-aktiviteter

Opplæringsprogrammet for skolene vil enten skje på et av de regionale vitensentrene eller ved at et av sentrene besøker skolene. Programmet vil bruke micro:bit og Bit:Bot til blant annet å la elevene bygge en bil og styre denne ved hjelp av programmering rundt i en planskisse av en «smart by». Elevene må løse forskjellige oppgaver ved programmering og bygging av små tekniske løsninger. Alt er tilpasset de nye læreplanene og ønsket om større forståelse for teknologi og programmering, og hvordan det påvirker samfunnet. Programmet utvikles, testes og rulles ut høsten 2019, og videreutvikles fortløpende basert på erfaringene på skolene.

– Dette er et kjempeflott tiltak, sier gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsens DNB. «Generasjon micro:bit» er et nasjonal koordinert prosjekt over tre år som erfaring fra utlandet tilsier vil ha stor effekt på barn og unges digitale skaperkraft, deres lærere og fremtidens skole. Vi vet at vitensentrene og Lær Kidsa Koding er seriøse aktører og gleder oss til å følge prosjektet, avslutter Karlsen.

10 regionale vitensentre

Det er 10 regionale vitensentre i Norge:

  • Du Verden (Porsgrunn)
  • INSPIRIA Science center (Sarpsborg)
  • Jærmuseet (Sandnes og Nærbø)
  • Nordnorsk vitensenter (Tromsø og Alta)
  • Oslo Vitensenter (Norsk Teknisk Museum)
  • VilVite (Bergen)
  • Vitenparken (Campus Ås)
  • Vitensenteret Innlandet (Gjøvik)
  • Vitensenteret Sørlandet (Arendal og Kristiansand)
  • Vitensenteret i Trondheim (Trondheim)

Disse 10 har samlet fått i oppdrag fra regjeringen å gjennomføre et undervisningsopplegg for å øke programmeringsforståelsen i 5.-7. trinn, som del av den teknologiske skolesekken. Opplegget skal nå over 100.000 barn de neste fire årene. Prosjektet ledes av INSPIRIA.

Lær Kidsa Koding

«Lær Kidsa Koding!» (LKK) er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. LKK vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi ønsker LKK å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av vår virksomhet er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

Det er i dag ca. 160 kodeklubber i Norge drevet av frivillige på fritiden.

Norsk teknologi i bunn

Nordic Semiconductor – et norsk selskap – har vært sentrale i utviklingen av micro:bit, og har levert kjernedelene til det som i dag et blitt et verdensomspennende undervisningsverktøy. Selskapet selger ikke selv micro:bit, men engasjerer seg for å fremme programmeringsinteresse. Selskapet har lagt grunnen for interessen i Norge ved å dele ut over 3000 micro:bits til kodeklubber, skoler og universiteter.

Fakta om micro:bit og Bit:Bot

micro:bit er en bitte liten datamaskin uten tastatur. Den har i stedet sensorer som lar den registrere sine omgivelser og teknologi som lar barn utforske tingenes Internett.

micro:bit har en enkel skjerm, to knapper, temperaturmåler, lysmåler, akselerometer, og trådløs kommunikasjon med andre micro:bit.

micro:bit kan programmeres ved hjelp av enkel blokkprogrammering eller Python – et fullvoksent programmeringsspråk som brukes til utvikling av avansert programvare.

micro:bit er den største utdanningsteknologiske satsingen i moderne tid. I 2016 fikk alle 12-åringer i Storbritannia – 1 million barn – mikrodatamaskinen micro:bit i gave av BBC. Siden den gang har micro:bit spredd seg ut i verden gjennom flere store nasjonale satsinger. I Danmark får nå også 100.000 barn fra 4.-6. klasse ta del i Ultra:bit – et stort nasjonalt prosjekt som benytter micro:bit og ledes av Danmarks Radio. Her brukes teknologien innen fagene matematikk, natur og teknologi, dansk, samt håndverk og design.

micro:bit kan kobles til mye artig tilbehør som gjør at en kan utvikle fantastiske prosjekter på si.

Ved å koble micro:bit-en til robotbilen Bit:Bot kan man programmere den til å kjøre dit man vil.

Bit:Bot har to motorer, linjefølgesensorer, fargerike lysdioder, avstandsmåler og en summer.

Med micro:bit sammen med Bit:Bot kan man programmere en autonom bil som beveger seg rundt i et landskap, endrer retning når den møter hindre, eller man kan fjernstyre den med en annen micro:bit.

Aktuelle nettressurser

Åpent i påsken!

By Siste nytt

Vi har åpent alle dager i påsken 13.-22.april kl.11-16

Planetarievisning hver dag kl.13

Påskerebus hver dag! Vi trekker ut en vinner etter påske av de som har gjennomført rebusen. Vinneren får familiebillett, Berta bok, IQ tester og andre småoverraskelser.

Vi gleder oss!

By Siste nytt

Spill- og kodefestival

– Gratis inngang –

Helga den 27. og 28. april har vi Spill- og kodefestival med flere spennende og unike aktiviteter. Ta med deg venner og familie til vitensenteret på Gjøvik. Her blir det mulighet for gode opplevelser, begeistring, læring og kvalitetstid med dine. Alle aktiviteter er gratis denne helgen – også inngang – takket være vårt samarbeid med Equinor Morgendagens Helter.

Vitensenteret Innlandet – Moro med mening!

Når: Lørdag 27. og søndag 28. april 2019 kl. 11.00-16.00.

Klikk her for mer informasjon om denne dagen

Påskerebus

By Siste nytt

Bli med på en interaktiv påskerebus som kombinerer teknologi med utforsking og grubling.

Rebusen starter kl.11.30, 13.30 og 14.30 hver dag i hele påsken.

passer for alle familier og alle som fullfører rebusen er med i trekningen av en premie.

VinterXperimenter 2019

By Siste nytt

I vinterferien sjekker vi ut roboter på romreise sammen med deg!

Hva skal til for å lande en robot på en annen planet?
Hva trengs av teknologi, og hvor mye energi kreves?

Sammen programmerer vi roboter som gjør oppgaver for oss, og vi drar selv på en reise til verdensrommet.
VinterXperimenter passer for deg som går i 5. – 7. trinn og foregår på følgende datoer:

Mandag 18. februar kl. 09.00 – 15.00 (Hedmark)

Mandag 25. februar kl. 09.00 – 15.00 (Oppland)

Deltakerne kan komme kl. 08.00 og bli til 16.00 om ønskelig. Husk matpakke og drikke.

Pris

Kr 340,-

Betaling skjer ved ankomst.

Påmelding

Send en epost til post@vitensenteret.no innen mandag 4. februar
Husk informasjon om navn, alder og eventuell tidligere deltakelse.

Vi gleder oss til å se deg på VinterXperimenter!