TEMA HELSE OG OMSORG: Speed-Date med en forsker

 

 

Én scene. Èn mikrofon. 13 forskere fra NTNU.

Fredag formiddag, den 30. september, løftes temaet HELSE OG OMSORG fram i form av 13 speed-foredrag fra scenen på Vitensenteret Innlandet. Målgruppen for arrangementet er alle som har interesse for forskning innen helse og omsorg. Kanskje du er pasient eller pårørende, kanskje jobber du innen helse og omsorg - eller kanskje du bare er nysgjerrig på hva NTNU-ansatte forsker på. Velkommen skal du være! Fri entré

 

PROGRAM:

10.00
Linda Stigen
Velkommen og introduksjon til dagen


10.05
Ingrid Hartveit Svendsen
Mulige forskjeller mellom schizofreni og traumerelaterte lidelser


10.10
Anne Jonassen
Nye legemidler som kan redusere skade ved akutt hjerte-
infarkt


10.15
Randi Stokke
Jakten på god kvalitet: sosialt liv på fellesrommene på sykehjem


10.20
Renate Carita Nordh
Hvorfor er velferdsteknologi så komplisert?


10.25
Marianne Sundlisæter Skinner
Blir det billigere og bedre av å flytte pasientbehandling fra sykehus til kommune? En studie av de kommunale akutte døgnhetene


10.30
Kristin Haugen 
Frist meg inn i ledelse av helsefaglig utdanning – et PhD-prosjekt om ledelse og utvikling av høyere helsefaglig utdanning


10.35
Spørsmål


10.45
PAUSE


11.00
Anne Skoglund
Hva bidrar til god psykisk helse i studietiden?


11.05
Tone Kristin Sørensen
Noen ganger må røntgenbilder tas på nytt. Dette er noen av årsakene.


11.10
Marte Ørud Lindstad
Mestring av hverdagsaktiviteter etter hjerneskade


11.15
Øyfrid Larsen Moen
Det gode liv i Nord-Gudbrandsdalen


11.20
Randi Olsson Haave
Hva er helse- og omsorgstjenester av god kvalitet og måler vi dette i dag? 


11.25
Elin Stikbakke
Digital sikkerhet i helsevesenet


11.30
Spørsmål


11.45
Åpen diskusjon:
Hva er samfunnsnyttig helse- og omsorgsforskning?