Tilbud til Barneskole 5. - 7. Trinn

Et besøk på Vitensenteret Innlandet skal være en del av en større sammenheng og kan være en inspirasjon, oppstart eller avslutning på et tema. Undervisningsoppleggene er utviklet av pedagoger på huset, med grunnlag i ramme- og læreplanen på de ulike trinnene. Utforsk og vær nysgjerrig sammen med oss!

Et gruppebesøk på senteret varer i 1,5 time og koster kr. 1990,- Det er ikke mulig å gå fritt i senter utenom den bestilte tiden, men ønsker dere å være lenger kan dere kjøpe et ekstra tema.

Besøket starter på skolen gjennom et forarbeid. På Vitensenteret Innlandet innledes besøket med dramatisering der temaet introduseres og viktige begreper blir satt. Besøket inneholder eksperimenter og aktiviteter. Tilbake i skolen fortsetter arbeidet, der dere får tilsendt etterarbeid med ulike aktiviteter knyttet til temaet. Temaene er tilpasset grupper opptil 30 elever.

 

KJØKKENKJEMI PÅ DIREKTEN

I dette digitale undervisningsopplegget får elevene mulighet til å lage hypoteser og teste ut disse i arbeid med kjente stoffer fra kjøkkenet. Vi bruker naturvitenskaplig metode og legger stor vekt på observasjon under de ulike forsøkene. Klassen får tilsendt en utstyrspakke og følger en digital, interaktiv undervisningsøkt ledet av en av Vitensenterets pedagoger. Et flott tilbud til skoler som ikke har mulighet til å komme på fysisk besøk til senteret vårt!
Varighet 60 min, pris kr. 1990,-

PROGRAM på senteret

Program utenfor senteret

Vi reiser ut til deres skole
Tarmina

 

Fordøyelsessystemet er en lang kanal som strekker seg fra munn til endetarm og inkluderer flere kjertler og organer. Ved hjelp av modellen Tarmina blir vi kjent med de ulike delene av fordøyelsessystemet og ser på prosessene som skjer når mat brytes ned til næringsstoffer som absorberes og tas opp i blodet.


Kompetansemål 7. årstrinn naturfag: 
- gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen

 

PROGRAMMERING med microbit 

I dette undervisningsopplegget, så bruker vi løkker, variabler og vilkår til å programmere micro:bit for å styre robotbilen Bit:bot eller lager systemer som virker sammen. Undervisningsopplegget tilpasses elevgruppa og legger tilrette for utforsking og mestring i møte med programmering av Micro:bit. 

 

Kompetansemål 5.-7. årstrinn matematikk: 
- lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker
- bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre
Kompetansemål 7. årstrinn naturfag: 
- utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

 

MAtTEmesterskapet 

Vi jobber utforskende, praktisk og variert med matematiske oppgaver i vår matematikkavdeling, Origo! Gjennom en rike, praktiske og varierte oppgaver får elevene bryne seg på alt fra brøk og desimaltall til matematiske tankenøtter.  Det blir også tid til fri utforsking og lek i matematikkavdelingen.

Aktuelle kompetansemål: 

komptetansemål matematikk 5. årstrinn
- utforske og forklare sammenhenger mellom brøker, desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning
 
komptetansemål matematikk 6. årstrinn
- utforske mål for areal og volum i praktiske situasjoner og representere dem på ulike måter
- utforske, navngi og plassere desimaltall på tallinjen
- utforske strategier for regning med desimaltall og sammenligne med regnestrategier for hele tall
Kompetansemål 7 .årstrinn
- utvikle og bruke hensiktsmessige strategier i regning med brøk, desimaltall og prosent og forklare tenkemåtene sine
- representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter og utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene
FYSIKKen i Musikken

 

Kan man høre med noe annet enn ørene sine? Kan vi sprekke en ballong uten å lage lyd? Bli med oss på å utforske fysikken i musikken!

Vi samles i den nye utstillgen vår, Lydbølgen, der elevene får oppleve lyd på nye måter.

KJØKKENKJEMI OG UNDRING SOM GRUNNLAG FOR REALFAG

 

Alle barn er forskere! Vi gjør morsomme eksperimenter med enkle ting fra kjøkkenet.Vi observerer og lager hypoteser,  leker oss med luft og gasser. En praktisk og undrende innføring i vitenskapelig metode! 

Kompetansemål 7. årstrinn
- utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem
- bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser
- stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 

 

Planetarium - en reise ut i verdensrommet 

 

Møt Vitensenterets egen astronaut som tar dere med på en reise i verdensrommet i vårt planetarium. Vi utforsker stjernehimmelen, månen og solsystemet sammen med dere. Etterpå er det satt av tid til lek og aktiviteter i energiavdelingen.

Kompetansemål etter 7. årstrinn:
- gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap
- beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda
- gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet

 

Brobyggeren!

 

Hvem klarer å bygge den mest solide brua i Lego? Et kreativt verksted, hvor elevene får boltre seg i vanvittige mengder LEGO i jakten på den mest solide brukonstruksjonen. Vi utforderer elevene til å tenke fysikk, matematikk og kreativt i arbeid med  

Kompetansemål fra 7. årstrinn kunst og håndverk:                                                                                                      
- bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner
- bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
Kompetansemål fra 7. årstrinn naturfag:
- designe og lage et produkt basert på brukerbehov